کنسانتره‌های سری Fast

کنسانتره‌ مرغ گوشتی سری Fast شرکت کیمیاکاو بامداد، در سه غلظت 1.25، 2.5 و 5 درصد، با هدف بهبود عملکرد و پوشش دادن تلورانس کیفیت‌های مختلف نهاده در کنار کوتاه‌ کردن زمان پرورش طراحی گردیده‌اند به گونه‌ای که با مصرف 3700 گرم دان ظرف مدت 40 روز به وزن متوسط 2200 گرم در هر پرنده دست یابیم.

درصورت تمایل به دستیابی به وزن‌های بالاتر نیز این کنسانتره به صورت کاملاً اقتصادی عمل خواهد کرد.