سوپر استارتر Giant کیمیاکاوبامداد

سوپراستارتر سری Giant شرکت کیمیاکاوبامداد با هدف دستیابی به بالاترین وزن جوجه‌های گوشتی مطابق با جداول ارائه شده نژادهای مطرح بازار نظیر راس و کاب در هفته اول پرورش طراحی گردیده است. توصیه شرکت کیمیا کاو بامداد استفاده از این سوپر استارتر تا وزن 280 گرمی‌ باشد. برای خرید دان آماده و سوپراستارتر با ما تماس بگیرید.