کنسانتره تک مرحله‌ای Target Weight

در طراحی کنسانتره TW هدف دستیابی به بالاترین وزن ممکن پرنده در حداقل زمان و پوشش دادن تلورانس کیفیت‌های مختلف نهاده می‌باشد. در این کنسانتره 5 فاز زمانی درنظر گرفته شده تا به اقتصادی‌ترین فرم ممکن با مصرف 5000 گرم دان طی زمان 48 الی 51 روز به وزن متوسط 3000 گرم در هر پرنده دست یابیم.