اهمیت ساخت پیش مخلوط قبل از میکس کامل دان

برای ایجاد بهترین کیفیت میکس در دان کامل نهایی،ساختن پیش مخلوط یا پرمیکس امری اجتناب ناپذیر است.بدین منظور مرغدار ابتدا باید با استفاده از مقداری ذرت و سویای آسیاب شده به همراه کنسانتره،کربنات،روغن و نمک،مبادرت به ساخت پرمیکس نماید.
سپس پیش مخلوط ساخته شده را به بقیه ذرت و سویای آسیاب شده اضافه و در نهایت تمامی مواد برای ساخت دان کامل با یکدیگر میکس خواهند شد.
ساخت پیش مخلوط منجر به ایجاد میکس مناسب در دان نهایی خواهد شد که این رویداد تاثیر بسزایی در جلوگیری از عدم یکنواختی گله خواهد داشت.

 

اهمیت هفته اول پرورش

مهمترین دوران پرورش مرغ گوشتی، هفته اول و یا به عبارتی ۱۰ روز اول می باشد.بدین صورت که تلاش برای به حداکثر رساندن وزن پرنده در این دوران، تاثیر شگرفی در عملکرد کلی گله خواهد داشت. بر اساس تحقیقات متعدد علمی، هر ۱ گرم افزایش وزن در پایان هفته اول منجر به افزایش ۱۳-۱۰ گرمی در سن ۳۵ روزگی خواهد بود.

 

تعیین رسیک اقتصادی نگهداری مرغ پس از رسیدن به سن کشتار

راندمان تبدیل غذایی سویه های تجاری جوجه های گوشتی به طور ژنتیکی از سن ۴۵ روزگی به بعد کاهش می یابد.
با توجه به این نکته، رسیدن وزن پرندگان به حد استاندارد تا قبل از سن ۴۵ روزگی، به منظور جلوگیری از ضرر اقتصادی مرغدار، امری بسیار مهم تلقی می شودکه توجه و رعایت آن می تواند تخمین صحیحی را از لحاظ سود و زیان اقتصادی گله برای مرغدار برآورد کند.
گروه علمی و پشتیبانی شرکت کیمیا کاو بامداد آمادگی دارد تا در صورت تمایل هر یک از مرغداران محترم، توجیه اقتصادی،نگهداری و یا فروش گله را با محاسبات دقیق عددی به آنها اعلام کند.

تماس با ما

۲۲۱۱۸۶۱۲ (۲۰ خط)
info kimiakav.com