سوپر استارتر

سوپر استارتر شرکت کیمیا کاو بامداد تمام نیازمندی های نژادهای گوشتی رایج در ایران(عمدتا راس و کاب) را پوشش داده و برای حصول بهترین نتیجه و راندمان طراحی گردیده است.

دوره مصرف : 0 الی 7 روزگی

 

سوپر ارتارتر

تماس با ما

۲۲۱۱۸۶۱۲ (۲۰ خط)
info kimiakav.com